Çərşənbə, İyun 12
Shadow

Dostluq haqqında sözlər, statuslar, aforizmlər

6. 629 oxunma

Klassik.az dostluq haqqında bir-birindən dəyərli, gözəl, mənalı sözlər, cümlələri və whatsapp yaxud instagram kimi sosial şəbəkələrə qoya biləcəyiniz statusları sizlər üçün yazır. ?

İnsan öz dostunun dinindədir. Belə isə hər biriniz kiminlə dostluq etməyinizin fərqində olun. – Həzrəti Muhəmməd (sallallahu aleyhi və alihi vasallam)

Dostlar müxtəlif bədənlərdə bir ruhdurlar. – Həzrəti Əli əleyhissalam (birinci imam)

Dostluq iki ruhun evlənməsidir; bu izdivacda boşanma, yaxud ayrılığı dilə gətirmək belə günahdır. – Mari Fransua Arue Volter (fransız filosofu və yazıçısı)

Dostluq, mehribanlıq göstərsən, ey yar,
Galib qulun olar azad adamlar.
– Nizami Gəncəvi (Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri)

Dostunun sağ ayağı axsayırsa, sən sol ayağınla axsa ki, dostluğunuz daim müvazinətdə olsun. – Jül Renar (fransız yazıçısı)

Dostların xətası yadların doğrusundan yaxşıdır. – Cəlaləddin Rumi (türk şairi və mütəfəkkiri)

Dost rahatlıq verən bir məlhəmdir. – Nizami Gəncəvi (Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri)

Həqiqi dostluq mənəvi fədakarlıqdır. – Teymur Əhmədov (Azərbaycan filoloqu)

Dostluğun qolları bir-birimizi dünyanın bir ucundan o biri ucuna kimi qucaqlaya biləcək qədər uzundur. – Mişel de Monten (fransız filosofu və yazıçısı)

Yaxşı dost gözəl ətir satan kimidir: sənə ətir vurmasa da, yanında olduğun muddətdə gözəl ətrindən faydalanarsan.

Düşmən qazanmaq istəyirsənsə, özünü dostlardan yüksək tut, dost qazanmaq istəyirsənsə, onları özündən yüksək tut. – Aristotel (qədim yunan filosofu)

Dostların dar gündə tanındığını deyirlər, zənnimcə, onlar insanın xoş anlarında da tanınırlar. – Çingiz Aytmatov (qazax yazıçısı)

Bədənin səfası dərman, ruhun səfası dostdur. – Avreli Avqustin (Qədim Roma filosofu)

Dostluq haqqında dəyərli sözlər, aforizmlər, cümlələr.

dostluq haqqında sözlər

Dost bildiyin bir çoxları, əslində, heç dost deyil və əksinə, dost bilmədiyin bir sıra adamlar, əslində, sənin dostundur. – Demokrit (qədim yunan filosofu)

Müsibətlərin yaxşı tərəfi varsa, o da bizə həqiqi dostlarımızın kim olduğunu göstərməsidir. – Onore de Balzak (fransız yazıçısı)

Dost elə bir insandır ki, sizin haqqınızda hər şeyi bilir, bununla belə, sizi sevir. – Mark Avreli (Qədim Roma imperatoru va filosofu)

Zaman dostluğun məhək daşıdır. – Teymur Əhmədov (Azərbaycan filoloqu)

Özünə vurğunluq dostluq üçün zəhərdir. – Onore de Balzak (fransız yazıçısı)

Dostluq insan sevincini ikiqat artırır, dərdini yarıbayarı azaldır. – Frensis Bekon (ingilis alimi və humanisti)

Ana öz uşağının üstündə necə əsirsə, biz də öz dostlarımız üçün o cür əsməliyik. – Siddhartha Qautama Budda (buddizmin banisi)

Əsl dost sağlamlıq kimidir: dəyəri itirildikdən sonra bilinər. – Migel de Servantes (ispan yazıçısı)

Bir göyərçin qarğalarla yaxınlıq edərsə, tükləri deyil, ürəyi qaralar. – Alman atalar sözü

Həqiqi dostu olmayanın yaşaması da mənasızdır. – Demokrit (qədim yunan filosofu)

Evin qiyməti ora gələn dostlardan bilinər. -Ralf Emerson (Amerika şairi və filosofu)

Cahil va nadan dostdan ağıllı düşmən yaxşıdır. – Əmir Teymur (Orta Asiya dövlət xadimi, sərkərdə, əmir)

Çətin məsələlər dostlar arasında bölüşdürülsə, həlli asan olar. – Vilson Follet (Amerika yazıçısı)

Biz bir ruhuq iki bədəndə. – Məhəmməd Füzuli (şairi və mütəfəkkiri)

Qardaş dost olmaya bilər, amma dost həmişə qardaş olmalıdır. – Bencamin Franklin (Amerika ictimai-siyasi xadimi)

Yalnız dostun əli ürəkdən neştərləri çıxara bilər. – Klod Adrian Helvetsi (fransız filosofu)

Pis adamla dostluq kölgəyə, yaxşı adamla dostluq günəşə oxşayır. – Corc Herbert (ingilis şairi)

Dostluq əntiq əşya kimidir – zaman ötdükcə qiyməti artır. – İohann Volfqanq Höte (alman şairi və mütəfəkkiri)

Əsl dost sənin səhvlərinə göz yumar, sirlərini qoruyar və lazım gəlsə, sənə nəsihət verər. – İbn Sina (Şərq filosofu va həkimi)

Həqiqi dostu olanın güzgüyə baxmağa ehtiyacı qalmaz. – Karl İmmerman (alman şairi)

Dostluq – üzvlərini özümüz seçdiyimiz bir ailədir. – Immanuil Kant (alman filosofu)

Dostunla necə rəftar etsən, elə də rəftar görəcəksən. – Tomas Karleyl (ingilis tarixçisi)

Dostluq haqqında dahilərdən sözlər, bir-birindən dəyərli və gözəl aforizmlər

dostluq haqqinda statuslar

Çox zaman dostluq və düşmənçilik uzun sürüb əbədi olmur… Dostluq da, düşmənçilik də bahar buludu kimi gah yağar, gah kəsər. – “Kalila va Dimnə”dən

Özünə layiq olmayanla dostluq eləmə. – Konfutsi (Qədim Çin mütəfəkkiri)

İnsanlar bir-birlərini qardaş bilməlidir. – Konfutsi (Qədim Çin mütəfəkkiri)

Üç cür dost var: birincisi, qida qədər ehtiyac duyduğumuz ağıllı dost; ikincisi, adamı xəstəlik qədər bezdirən ağılsız dost; üçüncüsü, adama dərman kimi şəfa verən bilikli dost. – Frensis Marion (Amerika siyasətçisi)

Dostu olmayan bu dünyada qəribdir. – Jozef Köhler (alman şairi)

Dostluğun birinci şərti etibardır. – Mahatma Qandi (Hindistan milli-azadlıq hərəkatının lideri)

Adəm oğlu bütün insanları özü qədər sevməlidir. – Jan Labrüer (fransız yazıçısı və filosofu)

Dostluğun qiymətini ancaq əsl dostun olanda başa düşərsən. – Alfons Lamartin (fransız şairi)

Əsl dost yer üzünün əşrəfidir, ancaq çox az adam onu tapmağa çalışır. – Fransua de Larosfuko (fransız yazıçısı)

Mənfəət xatirinə qurulan dostluğa “alver” deyilir. – Harold Laski (ingilis siyasətşünası)

Xoşbəxtlik yaxşı dost və yoldaş seçə bilməkdən asılıdır. – Con Lebbok (ingilis filosofu)

2024-cü il üçün dostluq haqqında dəyərli sözlər, kəlimələr, cümlələr, statuslar.

Dostunuz varsa, demək, hər şeyiniz var. – Karl Lessing (alman boyakarı)

Dostlarını sevənlər həmişə işıqlı mühitdə yaşayırlar. – Alfred Müsse (fransız şairi)

Müharibə igidi, qəzəb müdriki, ehtiyac isə dostu sınağa çəkir.

İnsanlarla elə davran ki, dostların sənə düşmən olmasın, əksinə, düşmənlərin səninlə dost olsun. – Pifaroq (qədim yunan filosofu və riyaziyyatçısı)

Mənə hər şeydə mənimlə razılaşan, mən başımı əyəndə başını əyən dost lazım deyil. Ona qalsa, mənim kölgəm də dostumdur. – Plutarx (qədim yunan filosofu və yazıçısı)

Dostunuzun nöqsanlarına dözümlü olun, çünki qüsursuz insan olmur. – Protaqor (qədim yunan filosofu)

Yeganə yaxın dost olmağa çalışmaq böyük səhvdir. – Jül Renar (fransız yazıçısı)

Həqiqi dostluqdan savayı, bütün münasibətlər müvəqqətidir. – Roman Rollan (fransız yazıçısı)

Bir düşmən çox, min dost azdır. – Əbu Abdullah Cəfər Rudaki (fars-tacik şairi)

Saxta adamın dostluğu düşmənçiliyindən daha təhlükəlidir. – Jan Jak Russo (fransız filosofu və mütəfəkkiri)

Həyatda dostluqdan gözəl bir şey çətin tapılar. – Jorj Sand (fransız yazıçısı)

Xoşbəxtlik heç vaxt insanı elə bir yüksəkliyə qaldırmır ki, onun dosta ehtiyacı olmasın. – Litsi Anney Seneka (Qədim Roma filosofu)

Dostlar iki cür olur: birincisi sizi güldürənlərdir ki, onlara çox etibar etmək olmaz; ikincisi sizi düşündürənlərdir ki, onların qədrini bilmək lazımdır. – Jan Batist Sey (fransız iqtisadçısı)

Dostunun qəlbini qırsan, düşmənini şad edərsən. – Sədi Şirazi (İran şairi və mütəfəkkiri)

Həqiqi dostluq möhkəm kökü olan nəhəng bir ağaca bənzəyir: ən güclü fırtına da onu qoparıb yıxa bilməz. – Anri Torye (fransız ədəbiyyatşünası)

Dostundan yalnız tərif gözləyən heç dostluğa layiq deyil. – Mark Tulli Siseron (Qədim Roma dövlət xadimi va natiqi)

Dostu təklikdə məzəmmət elə, hamının yanında isə təriflə. – Solon (qədim yunan filosofu və hüquqşünası)

Sən yağ-bal içində üzərkən qardaşlıqdan, dostluqdan dəm vuranlara çox da inanma, əsl dost o adamdır ki, sənin ağır vaxtlarında, ehtiyac məqamlarında kömək əlini uzatsın. – Sədi Şirazi (iran şairi və mütəfəkkiri)

dostluq haqqinda sözler

Biz dostun köməyindən çox, bu köməyi ala bilmək inamına ehtiyac duyuruq. – Sokrat (qədim yunan filosofu)

Var-dövlət dost deyil, dost var-dövlətdir. – Joann Stobey (Bizans yazıçısı)

Eyibsiz dost axtaran axırda dostsuz qalar. – Uilyam Şekspir (ingilis dramaturqu və şairi)

Əsl dost misilsiz xəzinədir: xoşbəxtliyi artırar, dərd-qəmi azaldar. – Nəsirəddin Tusi
(Azərbaycan alimi və dövlət xadimi)

Dostluq ömrün sonunadək boy atan bir ağacdır. – Corc Vaşinqton (ABŞ-ın ilk prezidenti)

Bu dünyanın bütün nemətləri bir yaxşı dosta dəyməz. – Mari Fransua Arue Volter (fransız filosofu və yazıçısı)

Dostluğu dar gündə unutmaz könül. – Səməd Vurğun (Azərbaycan şairi va dramaturqu)

Ağac kökləri ilə yaşar, insan dostları ilə. – Hind atalar sözü

Ata xəzinə, qardaş dayaqdır; dost isə həm xəzinədir, həm də dayaq. – İngilis atalar sözü

Dostun atdığı daş baş yarmaz. – Türk atalar sözü

Səmimiyyət və dostluq ən çətin tapılan nemətdir. – Napoleon Bonapart (Fransanın dövlət xadimi, imperatoru va sərkərdəsi)

Dost, dost, yenə dost sədaqətin cövhəridir. – Zeynalabdin Şirvani (Azərbaycan coğrafiyaşünası və səyyahı)

Dost insanın ikinci özüdür. – Mark Tulli Siseron (Qədim Roma dövlət xadimi va natiqi)

Güllər, lalələr, qərənfillər, bütün çiçəklər solar, polad və dəmir qırılar, ancaq həqiqi dostluq nə solar, nə də qırılar. – Fridrix Nitsşe (alman filosofu)

Dostluq ağaca bənzər: qurudusa, bir daha göyərməz. – Nazim Hikmət (türk şairi, yazıçısı və dramaturqu)

Həqiqi dostlar ulduzlar kimidir: qaranlıq çökdükdə həyatımızda öncə onlar parlayar və bizim üçün işıq olarlar.

Dostunun alnındakı milçəyi balta ilə qovma! – Çin atalar sözü

3 1 səs verin
Məqalənin reytinqi
Abunə ol
E-poçt ünvanıma xəbərdar edin
guest
0 Şərh
Daxili Əlaqələr
Bütün şərhlərə baxın
0
Fikirlərinizi çox istərdim, rəy bildirin.x